array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/deb116852/domains/topwijkzorg.nl/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/deb116852/domains/topwijkzorg.nl/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/deb116852/domains/topwijkzorg.nl/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 Over Ons
Over Ons  

Over Ons

 

 “Wie zijn wij?”

Top Wijkzorg is een platte organisatie opgestart door twee ervaren wijkzorg medewerkers. Samen hebben wij 55 jaar ervaring in de zorg en met name in de Wijkverpleging. Na jaren van werken bij grote organisaties hadden wij als ervaren zorgprofessionals het gevoel dat dat er meer verdieping mogelijk en nodig is in de wijkverpleging. Wij willen graag weer een connectie maken tussen “de organisatie” en het verlenen van persoonlijke wijkverpleging en wijkzorg. Wij geloven in een platte organisatie met een duidelijk beleid en afgestemd op de behoeften van de zorgvrager. We willen dat de zorgvrager weer centraal staat in de zorgverlening.

 Onze visie is zorgvragers die zich begrepen, welkom en verzorgd voelen!

 

 “Kwaliteit voor onze zorgvragers.”

Wij werken met bekwaam personeel van wijkziekenverzorgenden (niveau 3) tot en met wijkverpleegkundigen (niveau 5). Onze medewerkers zullen zich op uw verzoek ook altijd moeten kunnen legitimeren. 

Om de kwaliteit van zorg voor onze zorgvragers te waarborgen, beschikken onze zorgprofessionals over de juiste diploma’s, papieren en bijscholingen om u de juiste zorg te verlenen. Onze zorgprofessionals zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister worden tevens elke 3 jaar opnieuw getoetst op hun kennis en vaardigheden.

Voor alle handelingen die wij verrichten maken wij gebruik van protocollen die door Vilans worden bijgehouden met de nieuwste technieken en richtlijnen. Vilans is een kenniscentrum voor langdurende zorg en zorgen dat de zorg beter werkt. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.vilans.nl .

 

 “Uw privacy is bij ons gewaarborgd!”

Al onze medewerkers wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen voor het aanvang van hun dienstverband. Tevens wordt er in het contract getekend voor een geheimhoudingsverklaring. 

We maken ook gebruik van een geautomatiseerd systeem Nedap ONS. In dit systeem worden al uw gegevens opgeslagen en blijft het in de “cloud”. Deze gegevens worden verder verwerkt volgens onze algemene voorwaarden.

In dit systeem zijn ook de Omaha zorgplannen geïntegreerd en wordt er evidence based en methodische gewerkt volgens de laatste geldende richtlijnen voor zorgplannen. Bij dit systeem hoort ook een cliëntenportaal: CarenZorgt. U kunt via CarenZorgt door middel van een unieke inlogcode altijd uw eigen gegevens inzien. 

 

 “Wat te doen als u een klacht heeft?”

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. Als u een klacht heeft kunt u ten alle tijden contact opnemen met de zorgprofessionals van ons team. Zij zullen dan zorg dragen dat u klacht wordt besproken in het team en u krijgt ook van de zorgprofessional met wie u de klacht heeft besproken een terugkoppeling over de actie die wordt ondernomen om de klacht in het vervolg te voorkomen.

Bij klachten die u niet wilt bespreken met de zorgprofessionals kunt u contact opnemen met Mw Sanne Jonker op mailadres: sjonker@topwijkzorg.nl, zij neemt dan contact met u op om uw klacht met u te bespreken en zal dit verder bespreken met de belanghebbende(n).

U kunt ook contact opnemen met onze externe klachtenfunctionaris.

Klachtenloket Zorg, u kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie, u kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.degeschillencommissiezorg.nl

 

 “Verder zijn wij als Top Wijkzorg:”

- Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71418091

- Ingeschreven bij het Ministerie van Volksgezondheid.

- Aangemeld bij de Inspectie van de Gezondheidszorg.

- In het bezit van AGB codes voor het zelfstandig indicaties mogen stellen van PGB’s, zowel onze organisatie als onze wijkverpleegkundigen.

- Onder toezicht en financiële begeleiding van een geregistreerde en onafhankelijke accountant.

- Aangesloten bij Actiz branche vereniging. Op al onze zorglevering overeenkomsten zijn de "Algemene Voorwaarden ActiZ en BTN 2018" en de "Bijzondere module Wijkverpleging van toepassing.