array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/deb116852/domains/topwijkzorg.nl/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/deb116852/domains/topwijkzorg.nl/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/deb116852/domains/topwijkzorg.nl/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 Wijkzorg
Onze Zorgverlening  

Onze zorgverlening

 

 “Het aanvaarden van thuiszorg is een hele stap!”

Bij Top Wijkzorg weten we maar al te goed dat dit niet makkelijk is en daarom ligt bij onze zorgverlening het accent op Tevreden, Oprecht en Persoonlijk.

U krijgt van ons zorg van deskundige en gediplomeerde medewerkers.

We helpen u en eventueel uw familie hierbij, met behulp van een klein team van vaste medewerkers om u heen. Goede thuiszorg staat bij ons voorop maar wij vinden het ook erg belangrijk om samen met u de tijd nemen voor een kopje koffie en ondersteuning te bieden bij het behouden van uw dagelijkse structuur.

We denken met u mee in oplossingen voor praktische problemen, luisteren naar u en weten de wegen naar andere soorten hulpverlening. U kunt dan denken aan disciplines als ergotherapie, diëtiste, fysiotherapie, psychologische ondersteuning, casemanagement bij dementie, etc.  

 “Wat kunnen wij voor u betekenen?”

Wij van Top Wijkzorg zijn er voor u. We kunnen u zowel verpleegkundige handelingen en persoonlijke verzorging leveren of u hier desgewenst bij ondersteunen.

Bij verpleegkundige handelingen leveren wij u bijvoorbeeld het katheteriseren van de blaas, inbrengen van neus en PEG-sondes voor vocht en voedingstoediening, hulp bij diabetes of wondzorg, hulp bij herstel na een operatie, observatie van algemene lichaamsfuncties bij chronische aandoeningen en diverse verdere verpleegtechnische handelen.

Bij de persoonlijke verzorging leveren wij u bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, douchen, scheren, aankleden, eten, toiletgang, aanbrengen van prothesen enzovoort.

Naast voornoemde zorgverlening geven we ook ondersteuning in de palliatieve levensfase en bij verschillende ziektebeelden.

In verband met de grootte van ons team kunnen we helaas (nog) geen ambulante of waakzorg leveren. Wel zijn we 24 uur per dag bereikbaar voor onze cliënten in het geval van calamiteiten. We hebben korte lijnen en u krijgt direct contact met onze zorgprofessionals. 

 “U kiest voor Top Wijkzorg, wat nu…?”

Wanneer u voor Top Wijkzorg kiest, maken we een afspraak en starten we met een persoonlijk gesprek om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken. We maken een afspraken-plan met de benodigde zorghandelingen, de frequentie en welke tijd wij hiervoor nodig hebben. Dit plan zullen wij regelmatig met u bespreken en doornemen.

De gemiddelde evaluatietijd is één keer per half jaar, maar wanneer zich tussentijdse veranderingen voor doen, passen wij dit plan voor u aan naar de actuele situatie.

Voor onze cliënten zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Voor niet dringende vragen of aanmeldingen verzoeken wij u te bellen tussen 12.00 en 16.00 uur. 

 Heeft u voor uzelf of uw naasten zorgvragen?

Bel ons voor een afspraak: 06-24885514.  

We zijn ook per mail te bereiken op info@topwijkzorg.nl


Financiering

 

 "Hoe is de financiering geregeld?"

In Nederland valt wijkverpleging onder de Zorg Verzekering Wet (ZVW). Vanuit hier wordt de wijkverpleging volledig vergoed en heeft u geen eigen bijdrage. Top Wijkzorg heeft toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid om als zorgorganisatie te mogen werken en valt daarom ook onder de ZVW regeling.

Top Wijkzorg is nog niet gecontracteerd door de zorgverzekeraars waardoor wij onder de zogeheten on-gecontracteerde zorgverleners vallen. On-gecontracteerde zorg verlenende instanties worden geminderd op het budget en krijgen 75% uitbetaald van de vastgestelde tarieven.

We zijn wel stappen aan het ondernemen om een gecontracteerd zorgverlener te worden.

Dit houdt concreet in dat we laten zien dat we aan alle regels voldoen die de wet en de zorgverzekeraars van ons eisen.

 "Wat is hiervan de invloed voor u?"

Top Wijkzorg wil een platte organisatie zijn. Hierdoor blijven lijnen kort en kosten beheerst.

Wij berekenen het lagere tarief dat wij ontvangen niet aan u door waardoor u ons geen eigen bedrage verschuldigd bent.